SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ





19.12.2018 100 lat praw politycznych kobiet w Polsce RODM Warszawa zaprasza

21 grudnia 2018 r. w Pionkach odbyła się prelekcja pt. „100 lat praw politycznych kobiet w Polsce”, którą wygłosił prof. dr hab. Marek Wierzbicki – historyk i politolog z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prelegent przedstawił genezę zrównania polskich kobiet w prawach politycznych z mężczyznami, podkreślając specyfikę dziejów Polski w wieku XIX i XX. Jej zasadniczym elementem było częste przejmowanie ról męskich przez kobiety, z uwagi na udział mężczyzn w walkach o wolność i niepodległość ich zniewolonego przez zaborców kraju.


3


Nieobecność mężów, braci i ojców, walczących z bronią w ręku, represjonowanych przez aresztowania i zsyłki na Sybir czy wreszcie przebywających na emigracji politycznych z dala od ziem polskich zmuszała wiele kobiet do podejmowania samodzielnych decyzji na polu wychowania dzieci, zdobywania środków utrzymania dla ich rodzin i zmagań o wolność osobistą i narodową. Od 1918 r., rola kobiet w życiu państwa i społeczeństwa polskiego nadal wzrastała z powodu trudnych warunków, w jakich przychodziło żyć Polakom w czasie kryzysu gospodarczego lat 30-tych w II Rzeczypospolitej, okupacji i działań wojennych w czasie II wojny światowej, jak również ucisku politycznego i permanentnego kryzysu ekonomicznego w okresie rządów komunistycznych w tzw. Polsce Ludowej. Po upadku reżimu komunistycznego 1989 r. kobiety znalazły możliwości wszechstronnego rozwoju osobistego w życiu prywatnym i publicznym, co wpłynęło na poszerzenie ich udziału w życiu państwa i społeczeństwa polskiego.

W spotkaniu, które zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie, wzięło udział 25 osób, w większości młodzież szkolna i harcerska.


Foto: RODM Warszawa