SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.02.2018 W Kijowie na zaproszenie polskiej ambasady… Inicjatywy międzynarodowe

155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego mszczonowscy Strzelcy uczcili biorąc udział w uroczystościach zorganizowanych przez Ambasadę Polską w Kijowie. Odbyły się one na terenie Twierdzy Kijowskiej, w której znajduje się ekspozycja poświęcona wydarzeniom z 1863 roku, a także marmurowy krzyż i tablice upamiętniające bohaterskich powstańców więzionych w tym mrocznym miejscu. Jako ciekawostkę należy podać, że oprawę audiowizualną wspomnianej ekspozycji stanowi film z inscenizacji powstańczej, jaka miała miejsce w podmszczonowskim Osuchowie w 2013 roku. Autorem filmu jest FudexFilm..Warto tu zadać pytanie jak to się stało, iż mszczonowscy rekonstruktorzy oraz film z ich inscenizacji trafili do stolicy Ukrainy? Od lat Strzelcy bardzo aktywnie kultywują pamięć o Powstaniu Styczniowym i to nie tylko na swoim terenie. Uczestnictwo w wielu inscenizacjach oraz wydarzeniach patriotycznych na terenie kraju a także poza granicami (wspomnieć tu można chociażby o festiwalu powstańczym w Kownie w 2013 roku) sprawiło, iż rekonstruktorzy z Mszczonowa wypracowali sobie należytą renomę.

To właśnie dzięki niej otrzymali w tym roku prestiżowe zaproszenie do Kijowa. To, co wydarzyło się 22 stycznia 2018 roku w Twierdzy Kijowskiej, miało wymiar międzynarodowy, jednoczący bratnie narody, których przodkowie 155 lat temu wspólnie upomnieli się o swoją wolność, zagarniętą przez carskiego ciemiężyciela. Kulminacyjnym momentem uroczystości, w jakich wzięli udział ambasadorzy Polski, Litwy, Estonii, a także reprezentanci władz kijowskich, było odsłonięcie tablicy pamiątkowej Władysława i Zygmunta Padlewskich. Władysław za udział w powstaniu został rozstrzelany w Twierdzy Kijowskiej, zaś jego syn Zygmunt za umiłowanie Ojczyzny zapłacił równie wysoką cenę jak ojciec, ale jego egzekucja odbyła się w Płocku.

Nim jednak doszło do odsłonięcia tablicy, przy której wartę honorową zaciągnęli rekonstruktorzy, w ekspozycyjnych pomieszczeniach twierdzy odbył się jeszcze pokaz filmu "Powstanie Styczniowe" przygotowanego przez Muzeum Historii Polski, a także wykład płk. Tadeusza Krząstka "Tradycje Powstania Styczniowego w Wojsku Polskim w latach 1918 – 2017". Gości jubileuszowych uroczystości przywitała, oczywiście, dyrektor Muzeum Twierdzy Kijowskiej Oksana Nowikowa-Wygran. Nie omieszkała też ona zaprezentować uczestnikom wydarzenia ekspozycji muzealnych znajdujących się w tzw. Skośnej Kaponierze. Po zwiedzaniu wszyscy zgromadzili się na placu przed Krzyżem Ofiar Powstania Styczniowego, gdzie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości z udziałem mediów. Przysięgę Powstańczą odczytał płk Tomasz Strycharz. Po złożeniu kwiatów pod Krzyżem, modlitwie i odsłonięciu tablicy do zgromadzonych przemówili kolejno: Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, zastępca mera Kijowa Ołeksij Reznikow i Ambasador Litwy na Ukrainie Marius Janukonis. W dalszej części obchodów odbyło się przekazanie pamiątek powstańczych, które dyrektor muzeum zostały wręczone przez znanego mecenasa polskich przedsięwzięć patriotycznych na Ukrainie Piotra Ciarkowskiego. Oprawę artystyczną uroczystości stanowił koncert Młodzieżowego Chóru "Świtocz" Nieżeńskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Gogola. Obchody zakończył raut na świeżym, mroźnym powietrzu przy obozowisku powstańczym, jakie zostało przygotowane także przy udziale mszczonowskich Strzelców. Należy dodać, że w wydarzeniu, zorganizowanym w tym roku w Twierdzy Kijowskiej uczestniczyli oprócz wcześniej wymienionych gości także: dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie dr Adam Buława i dyrektor Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim dr Jan Malicki.


Źródło:
https://www.mszczonow.pl/1835,luty-2018-aktualnosci.html?tresc=20748