SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.05.2018 Spotkanie z Ambasadorem Azerbejdżanu Inicjatywy międzynarodowe

Hasan Hasanow, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocnik Republiki Azerbejdżanu spotkał się z marszałkiem Adamem Struzikiem w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


Dni kultury Azerbejdżanu


Ambasador Hasanow poinformował marszałka o wydarzeniach zaplanowanych z okazji Dni Kultury Azerbejdżanu w Polsce. Zorganizowane one będą w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Azerbejdżan. W związku z tym ambasador zaprosił do udziału w planowanym na 29 października w Teatrze Polskim uroczystym koncercie tradycyjnej muzyki azerskiej z udziałem ludowego zespołu z Azerbejdżanu, liczącego około 50 artystów.

Nawiązanie kontaktów bilateralnych


Marszałek, przyjmując zaproszenie, zaproponował zorganizowanie spotkania z oficjalną delegacją Republiki Azerbejdżanu w celu wymiany poglądów na tematy ekonomiczne i kulturalne.
Źródło:
https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,6496,spotkanie-z-ambasadorem-azerbejdzanu.html