SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

24.08.2018 Bogata oferta Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 Inicjatywy międzynarodowe

Festiwal organowy, narodowe czytanie, koncert, jarmark historyczny albo wystawa. To przykładowe wydarzenia, w których można wziąć udział podczas Europejskich Dni Dziedzictwa 2018. Kalendarium imprez znajduje się na stronie programu: http://edd.nid.pl. Zamieszczona tam wyszukiwarka umożliwia wybranie spośród setek przygotowanych imprez informacji na temat wydarzeń odbywających się w poszczególnych regionach polski na przykład w województwie mazowieckim.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywają się Europejskie Dni Dziedzictwa, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców.

Organizatorzy tego wydarzenia zapewniają między innymi bezpłatny dostęp do: muzeów, skansenów, parków, również takich miejsc, które w innym czasie są niedostępne dla zwiedzających. Proponują także wiele innych atrakcji, takich jak: koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, wykłady. Zachęcają do obcowania z kulturą, popularyzują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i zwyczaje.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.


Źródło:
https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/36728,Bogata-oferta-Europejskich-Dni-Dziedzictwa-2018.html