SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

24.10.2018 O perspektywach unijnych w Warszawie Inicjatywy międzynarodowe

Po raz kolejny przedstawiciele polskich samorządów rozmawiają o wyzwaniach dla polityki spójności po 2020 r.

Wspólnie dla regionów

Konwenty Marszałków Województw RP odbywają się sukcesywnie od 1999 r., kiedy wraz z ustanowieniem samorządu wojewódzkiego powstała idea utworzenia forum, którego rolą miało być działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. W skład gremium wchodzą marszałkowie wszystkich województw, a posiedzenia odbywają się zawsze na terenie regionu, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Przewodnictwo w Konwencie trwa pół roku.

Drugi raz na Mazowszu

Rozpoczęcie Konwentu stało się okazją do wręczenia marszałkowi Adamowi Struzikowi wyróżnienia Samorządowiec 2018 przyznanego przez serwis PortalSamorządowy.pl. 

Dyskusja rozpoczęła się od prezentacji wniosków z warsztatów Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej „Wyzwania dla polityki spójności post 2020” przedstawionej przez kierownika Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej prof. dr. hab. Jacka Szlachtę. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dr Marcin Wajda zaprezentował natomiast postęp prac Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej.

Rozmawiano także o wprowadzeniu zasadniczych zmian projektu audytu krajobrazowego. Sprawę tę przedstawiła dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie dr Elżbieta Kozubek.

Źródło:
https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,6911,o-perspektywach-unijnych-w-warszawie.html