SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25.10.2018 Mazowsze o gospodarce na okrągło Inicjatywy międzynarodowe

Mazowiecki Kongres Gospodarki Obiegu Zamkniętego „Mazovia Circular Congress” (MCC) przyciągnął do Płocka ponad 40 prelegentów z całej Europy. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Płocka oraz Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce. 

Zrównoważony rozwój, realne korzyści biznesowe, ale również konieczność współpracy w budowaniu właściwego rozumienia gospodarki okrężnej to tematy, które zdominowały pierwszy dzień spotkań podczas czterech sesji tematycznych: wprowadzającej oraz Circular Food, Circular City, Circular Manufacturing. Uczestnicy mieli również okazję do indywidualnych konsultacji z międzynarodowymi ekspertami.

Jakie wyzwania stawia globalna gospodarka przed polskimi firmami i samorządami?

Kongres ukazał szeroką perspektywę dotyczącą gospodarki obiegu zamkniętego, a przede wszystkim przybliżył wyzwania, jakie globalna gospodarka – poprzez nowe technologie, konsumpcjonizm, zmiany klimatyczne i społeczne, a także dynamiczny rozwój miast – stawia przed podmiotami, wymuszając przemiany w ich tradycyjnych modelach biznesowych. Zaprezentowano dobre praktyki i unikatowe rozwiązania regionów, miast, firm i instytucji z całego świata oraz realne korzyści płynące z transformacji gospodarek w kierunku Circular Economy.

Circular Economy to szansa na biznes przyszłości...

  • Czym dokładnie jest Circular Economy?
  • Gdzie na mapie krajów idących w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego jest Polska?
  • Jakie trendy i wyzwania rozwojowe stają przed polskimi firmami i samorządami?
  • Co możemy zrobić, aby pociąg przemian nie odjechał bez nas?
  • Jak dostosować firmy komunalne, instytucje i biznes do wyzwań obiegu zamkniętego?
  • Skąd wziąć środki na zaprojektowanie zmian?

Trudnego zadania wprowadzenia w zagadnienie podjęli się czołowi spikerzy MCC z Anglii, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Rumunii, Norwegii i Polski w tym m.in.: Renatka Krcova – dyrektor Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych, Irena Pichola – Partner Deloiite i Lider zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Sanyu Karani – CEO Fundingbox, Zygmunt Krasiński – dyrektor Krajowego Punktu Programów Badawczych UE, Maria Andrzejewska – dyrektor UNEP-GRID, Marta Krawczyk – Rekopol.

Natomiast dr Agnieszka Sznyk – CEO INNOWO, Jakub Bińkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Maciej Krzyczkowski z IKEA nakreślili ramy prawne i biznesowe transformacji gospodarki oraz faktyczne możliwości wprowadzenia tych rozwiązań do biznesu. Przeglądu form finansowania innowacyjnych rozwiązań dla samorządów, przedsiębiorczości i nauki podjęła się Katarzyna Kazimierczuk z ID Norway, która razem z ekspertami z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Youth Business Poland, ukazała źródła finansowe od środków krajowych poprzez regionalne i międzynarodowe do unijnych.

Światowe trendy – obrót zamknięty, odpowiedzialny biznes, recykling

Uczestnicy kongresu musieli zdecydować o wyborze panelu tematycznego, co nie było łatwe, biorąc pod uwagę szeroki zakres tematów. Prezentacje i debaty przedstawicieli branży spożywczej, szeroko rozumianej produkcji oraz warsztatowy charakter sesji związanej z problematyką miejską, wprowadzały w praktyczne aspekty i związane z tym wyzwania transformacji poszczególnych obszarów w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Koordynatorami tej części wydarzenia był Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny w Płońsku, FundacjaUnimos oraz Płocki Park Naukowo Technologiczny wraz z Mazowieckim Klastrem Chemicznym.

W młodzieży nadzieja …

Nie zabrakło również inspiracji dla młodzieży, bowiem drugi dzień MCC był przeznaczony dla słuchaczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Mogli poznać ideę gospodarki obiegu zamkniętego, a zainspirowani innowacjami myśleć o własnym biznesie, korzystając ze środków mazowieckiego inkubatora.

Kto za tym stoi …

Inspiracją dla organizacji MCC był realizowany na Mazowszu projekt C-Voucher, finansowany ze środków tak istotnego dla gospodarki obiegu zamkniętego Programu Horyzont 2020.

Projektami wspierającymi kongres, były także międzynarodowy GreenerSites finansowany z Interreg Central Europe, który stanowił kanwę dla sesji Circular City i był osią dla rozmowy o wykorzystaniu nowych technologii, terenach poprzemysłowych, a także zrównoważonym rozwoju miast oraz współfinansowany ze środków Samorządu województwa projekt Mazowieckiego Klastra Chemicznego – REMOVAL, który stanowił podstawę panelu Circular Manufacturing.

Organizatorami Kongresu był Samorząd Województwa Mazowieckiego, Agencja Rozwoju Mazowsza, Płocki Park Naukowo-Technologiczny wraz z szerokim konsorcjum ponad 20 partnerów strategicznych i wspierających.

Źródło:
https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,6869,mazowsze-o-gospodarce-na-okraglo.html