SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

05.09.2017 Konferencja Visegrad Group Contribution to European Security RODM Warszawa zaprasza

Fundacja Warsaw Institute we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim oraz think-tankami z Europy Środkowo-Wschodniej, zaprasza na międzynarodową konferencję pt.: The Visegrad Group Contribution to European Security – Common Challenges and Goals. Wydarzenie odbędzie się 10 września 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Celem wydarzenia jest dyskusja czołowych ekspertów, przedstawicieli środowisk rządowych i analitycznych z Europy Środkowo-Wschodniej. Poruszone zostaną tematy wyzwań stojących przed polityką bezpieczeństwa we współczesnej Europie i związanych z nowo kształtującym się ładem politycznym. Grupa Wyszehradzka stanowi jedną z najistotniejszych płaszczyzn kooperacji regionalnych w Europie, co skłania do wyznaczenia ram współpracy państw należących do organizacji. Kraje regionu powinny skupiać się na wspólnym dążeniu do wzmocnienia stabilności i bezpieczeństwa. Podczas konferencji zostaną poddane dyskusji aspekty strategicznego bezpieczeństwa energetycznego i zagrożeń wynikających z dezinformacji i wojny informacyjnej. Ponadto zostanie poruszony wątek kryzysu migracyjnego, który jest obecny w dyskursie europejskim w ostatnich kilku latach, a także wymiary współpracy w zakresie obronności między państwami.

Projekt obejmuje współpracę czterech think-tanków z państw V4, tj. Fundacji Warsaw Institute, European Values Think-Tank, Slovak Security Policy Institute i Századvég School of Politics.


Konferencja jest organizowana we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim.

WIĘCEJ INFORMACJI