SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.10.2017 Debata z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych RP Jacka Czaputowicza RODM Warszawa zaprasza

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w debacie o przyszłości Unii Europejskiej.

Debata z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych RP prof. dr. hab. Jacka Czaputowicza
odbędzie się w poniedziałek 29 października 2018 r. w godzinach 14–16 w sali nr 316, (III p.),
Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.


Podczas spotkania Minister Jacek Czaputowicz wygłosi wykład pt. „Polska wizja Unii Europejskiej”. Po wystąpieniu szefa polskiej dyplomacji odbędzie się dyskusja moderowana, podczas której Minister J. Czaputowicz odpowie na pytania zgromadzonych gości.


Konsultacje obywatelskie w sprawie przyszłości Europy w państwach członkowskich UE odbywają się z inicjatywy Prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Ich zasadniczą ideą jest zestawienie ze sobą różnych stanowisk na temat aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej i wysłuchanie głosów jej obywateli. Wyniki konsultacji i propozycje obywatelskie mają zostać podsumowane w sprawozdaniach krajowych oraz uwzględnianie przy przygotowaniach do nieformalnej Rady Europejskiej w maju 2019 r., podczas której odbędzie się dyskusja nad agendą strategiczną UE na lata 2019-2024.

Rząd RP od początku dyskusji podkreśla, że pan-europejskie konsultacje nie powinny być procesem nadmiernie scentralizowanym, powinny zaś pozwalać państwom członkowskim na jak najszerszą swobodę manewru przy doborze odpowiednich instrumentów. Takie stanowisko Polski zostało zaprezentowane w liście Premiera Mateusza Morawieckiego do Prezydenta Emmanuela Macrona z dn. 6.02.2018 r., w którym podkreślono wolę przeprowadzenia debaty publicznej nt. przyszłości UE zgodnie z krajowymi praktykami, w duchu zapisów deklaracji przyjętej podczas szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej w dniu 26 stycznia br., z zaznaczeniem wiodącej roli Sejmu RP jako animatora debaty obywatelskiej w Polsce. MSZ prowadzi także działania komplementarne w stosunku do planu Sejmu RP zakładające wykorzystanie sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 25.10.2018 r. do godz. 14.00.
mailowo na adres: rodm@rodm-warszawa.pl