SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

05.12.2017 Za naszą i waszą „Solidarność” RODM Warszawa zaprasza

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie serdecznie zaprasza 5 grudnia 2018, o godz. 17 na spotkanie Inicjatywy prosolidarnościowe środowisk brytyjskich i polskich w Wielkiej Brytanii w latach 1980–1989.

W programie: promocja książki - wydanej pod redakcją prof. Patryka Pleskota (z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie) - Za naszą i waszą „Solidarność”. Inicjatywy solidarnościowe z udziałem Polonii podejmowane na świecie (1980–1989), tom II: Państwa europejskie i wykład dr Joanny Pyłat na temat: Inicjatywy prosolidarnościowe środowisk brytyjskich i polskich w Wielkiej Brytanii w latach 1980–1989.OD WYDAWCY

Przekonanie, że „Solidarność” była bezprecedensowym zjawiskiem społecznym w historii Polski (i nie tylko), wydaje się dziś oczywiste. Mniej znany jest fakt, że jej narodziny, a zwłaszcza stłumienie po wprowadzeniu stanu wojennego, dały Polonii impuls do powołania licznych inicjatyw wspierających opozycję w PRL na całym niemal świecie: od Australii, przez Japonię, Wielką Brytanię, po Meksyk. Wiele z nich podejmowały różne pokolenia diaspory polskiej, nierzadko z udziałem rdzennych mieszkańców danego państwa. Przy całym zróżnicowaniu form pomocy łączyło je jedno – większość z tysięcy solidarnościowych aktywistów działała zupełnie bezinteresownie; nikt ich do tego nie zmuszał, najczęściej nie czekały na nich też za to żadne profity. Działali, bo uważali, że tak trzeba. „Solidarność” potrzebowała solidarności. I może to wypada przede wszystkim zapamiętać.


TEMATY PORUSZANE W KSIĄŻCE

Patryk Pleskot ◆ Wstęp . 7
Joanna Pyłat ◆ Inicjatywy prosolidarnościowe środowisk polskich w Wielkiej Brytanii w latach 1980–1989
Gabriel Doherty ◆ Społeczność polskich emigrantów w Irlandii a kwestia „Solidarności” (1980–1989)
Magdalena Heruday-Kiełczewska ◆ Inicjatywy solidarnościowe Polonii i emigracji w latach 1980–1989: Francja
Idesbald Goddeeris ◆ Polska migracja w Belgii i inicjatywy solidarnościowe w latach osiemdziesiątych
Christie Miedema ◆ „Samą walkę musicie toczyć w Polsce”. Polscy emigranci w Holandii i pomoc dla Polaków
Dominik Pick ◆ Ludzie „Solidarności” w Republice Federalnej Niemiec w latach 1980–1989
Marianne Hochuli ◆ Solidarność z „Solidarnością”. Szwajcarskie inicjatywy solidarnościowe w latach 1980–1983
Donatella Sasso ◆ Inicjatywy solidarnościowe polskich emigrantów w północnych Włoszech w latach 1980–1989
Tadeusz Konopka ◆ Komitet Solidarności z „Solidarnością” w Rzymie
José Maria Faraldo ◆ Polska emigracja w Hiszpanii i inicjatywy pomocy dla „Solidarności” w latach 1981–1989
Arnold Kłonczyński ◆ Inicjatywy solidarnościowe podejmowane przez Polaków w Szwecji w latach 1980–1989
Jan Strękowski ◆ Solidaritet Norge-Polen i polska reszta .
Bolesław Hajduk ◆ Polskie uchodźstwo niepodległościowe w Królestwie Danii wobec opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność” w PRL (zarys problematyki)
Patryk Pleskot ◆ Zamiast podsumowania