SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.02.2017 Weź udział w konsultacjach w sprawie unijnej polityki spójności RODM Warszawa poleca

Zbliżają się negocjacje dotyczące budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Od każdego z nas zależy, jakie wsparcie z funduszy europejskich otrzyma Polska i Mazowsze. Aby nasz głos - głos Mazowsza - był słyszalny w Brukseli, warto wziąć udział w trwających właśnie konsultacjach.

Przez poprzednie lata udało się zmienić sposób patrzenia przez Komisję Europejską na Mazowsze. Region pozostaje jednym województwem, ale na potrzeby unijnych statystyk jest traktowany jako dwa obszary – obszar metropolitalny Warszawy i pozostała część regionu. Pozwala to lepiej zaplanować środki unijne w przyszłej perspektywie.

Spośród celów, do których osiągnięcia dąży UE, najważniejsze są cele zrównoważonego rozwoju, zwalczanie wykluczenia społecznego oraz wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Budżet UE jest od kilkudziesięciu lat jednym z najważniejszych unijnych narzędzi, służącym wyrażeniu tej solidarności.

My, jako mieszkańcy Mazowsza, także mamy wpływ na kształt unijnego budżetu. Swoje zdanie na temat dystrybucji funduszy w ramach polityki spójności możemy wyrazić w ankiecie, do wypełnienia której zachęcamy.


Ankieta dostępna do wypełnienia online dostępna jest na stronie www.ec.europa.eu.