SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJINICJATYWY MIĘDZYNARODOWE W ROKU 201711.11.2018 Polacy świętują 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości! Inicjatywy międzynarodowe

Przez cały 2018 rok świętowany jest jubileusz odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sto lat temu w 1918 r., po 123 latach niewoli, Polska uwolniła się od zaborców. 11 listopada br. w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera oraz Wicewojewodowie: Sylwester Dąbrowski i Artur Standowicz uczestniczyli w oficjalnych obchodach upamiętniających to wydarzenie.

WIĘCEJ INFORMACJI

26.11.2018 Fundusze unijne wspierają inwestycje na Mazowszu i Pomorzu Inicjatywy międzynarodowe

Nowe odcinki drogi ekspresowej S6 i autostrady A2 powstają z dofinansowaniem unijnym z Programu Infrastruktura i Środowisko. Dziś podpisano umowy o dofinansowanie. W uroczystym podpisaniu umów wziął udział Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz.

WIĘCEJ INFORMACJI

26.11.2018 Pułtusk: Spotkanie z repatriantami Inicjatywy międzynarodowe

Dzisiaj w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się szczególna uroczystość. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczył tam 31 repatriantom ze Wschodu decyzje poświadczające posiadanie polskiego obywatelstwa.

WIĘCEJ INFORMACJI

13.11.2018 Sejmik apeluje w sprawie Centrum ATTIS Inicjatywy międzynarodowe

Na ostatnim posiedzeniu V kadencji sejmik zaapelował do ministra zdrowia o finansowanie świadczeń udzielanych przez Centrum ATTIS. Radni przyjęli też m.in. program opieki nad zabytkami i nadali Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.

WIĘCEJ INFORMACJI

28.10.2018 Meksykanie z wizytą na Mazowszu Inicjatywy międzynarodowe

Marszałek Adam Struzik spotkał się z delegacją stanu Queretaro w Meksyku. Gościom towarzyszyli przedstawiciele GE Company Polska i Instytutu Lotnictwa.

WIĘCEJ INFORMACJI

28.10.2018 Projekty środowiskowe przyszłej agendy unijnej Inicjatywy międzynarodowe

Założenia przyszłego, ósmego unijnego programu działań w zakresie środowiska oraz minimalne wymagania dotyczące ponownego wykorzystania wody. Zdominowały obrady 21. posiedzenia Komisji Środowiska, Zmian Klimatu i Energii (ENVE). Dyskutowano także o platformie dla regionów górniczych. W obradach uczestniczył marszałek Adam Struzik.

WIĘCEJ INFORMACJI

25.10.2018 Mazowsze o gospodarce na okrągło Inicjatywy międzynarodowe

Mazowiecki Kongres Gospodarki Obiegu Zamkniętego „Mazovia Circular Congress” (MCC) przyciągnął do Płocka ponad 40 prelegentów z całej Europy. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Płocka oraz Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce. 

WIĘCEJ INFORMACJI

25.10.2018 Mazowsze 10 lat w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Inicjatywy międzynarodowe

W tym roku przypada jubileusz członkostwa Mazowsza w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Z tej okazji mazowieccy członkowie SDK spotkali się, by podsumować dekadę działalności sieci na Mazowszu.

WIĘCEJ INFORMACJI

25.10.2018 O bieżących sprawach regionów w Brukseli Inicjatywy międzynarodowe

Marszałek Adam Struzik reprezentował Mazowsze podczas posiedzenia prezydium i sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Wziął również udział w debecie telewizyjnej poświęconej nowej perspektywie finansowej 2021–2027.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.10.2018 O perspektywach unijnych w Warszawie Inicjatywy międzynarodowe

Po raz kolejny przedstawiciele polskich samorządów rozmawiają o wyzwaniach dla polityki spójności po 2020 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.10.2018 Konferencja: współczesne wyzwania w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi Inicjatywy międzynarodowe

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się dziś konferencja poświęcona tematowi przeciwdziałania handlowi ludźmi. Zorganizowali ją wspólnie Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Kurator Oświaty. Okolicznością towarzyszącą wydarzeniu był, obchodzony w całej Europie po raz jedenasty, Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.

WIĘCEJ INFORMACJI

26.10.2018 Ambasada USA zorganizowała PL+U.S Youth Forum dla polskiej młodzieży i otworzyła American Center Warsaw Inicjatywy międzynarodowe

W dniu 26 października, ambasador Georgette Mosbacher zainaugurowała pierwszą polsko-amerykańską konferencję dla młodzieży – PL+U.S. Youth Forum. Wydarzenie było też okazją do uroczystego otwarcia American Center Warsaw, centrum kultury amerykańskiej na Politechnice Warszawskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.10.2018 Eksperci z U.S.A. Prowadzą Warsztaty o Fundraisingu dla Polskich Organizacji Pozarządowych Inicjatywy międzynarodowe

22 i 23 października, Jim Anderson i Alice Ferris z GoalBusters Consulting z U.S.A. przeprowadzili warsztaty na temat fundraisingu i marketingu dla uczestników reprezentujących społeczeństwo obywatelskie w organizacjach pozarządowych, działających w różnych obszarach w obrębie trzeciego sektora. Warsztaty, zorganizowała FAOO, polska organizacja pozarządowa wiodąca w prowadzeniu programów edukacyjno-rozwojowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

25.10.2018 Ambasada wsparła konferencję na temat Sprawiedliwych w Muzeum POLIN Inicjatywy międzynarodowe

25 października 2018 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się międzynarodowa konferencja „Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, znaczenie w edukacji,” zorganizowana przez muzeum i współfinansowana przez ambasadę USA.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.08.2018 Bogata oferta Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 Inicjatywy międzynarodowe

Festiwal organowy, narodowe czytanie, koncert, jarmark historyczny albo wystawa. To przykładowe wydarzenia, w których można wziąć udział podczas Europejskich Dni Dziedzictwa 2018. Kalendarium imprez znajduje się na stronie programu: http://edd.nid.pl. Zamieszczona tam wyszukiwarka umożliwia wybranie spośród setek przygotowanych imprez informacji na temat wydarzeń odbywających się w poszczególnych regionach polski na przykład w województwie mazowieckim.

WIĘCEJ INFORMACJI

18.08.2018 Podpisanie umów na inwestycje z unijnym dofinansowaniem Inicjatywy międzynarodowe

18 lipca br. w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych przy Placu Europejskim w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umów na dofinansowanie unijnych projektów związanych m.in. z budową drogi ekspresowej S17. W wydarzeniu uczestniczył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.06.2018 Marszałkowie o polityce spójności Inicjatywy międzynarodowe

Marszałkowie województw polskich spotkali się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z dyrektorem generalnym DG REGIO Komisji Europejskiej Markiem Lemaitrem. Tematem rozmów była polityka spójności UE w nadchodzącym okresie programowania. Mazowsze reprezentowali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.06.2018 Rozwój Mazowsza w warunkach globalizujących się rynków Inicjatywy międzynarodowe

Jak efektywnie wykorzystać dostępne fundusze na rozwój regionu? W jaki sposób najlepiej wesprzeć metropolię warszawską, a w jaki subregion ostrołęcki? Jak wzmocnić pozytywne impulsy rozwojowe płynące z obszaru metropolitalnego na bardziej oddalone tereny województwa? Odpowiedzi na te pytania szukają wspólnie władze województwa i pracownicy naukowi warszawskich szkół wyższych.

WIĘCEJ INFORMACJI

7.06.2018 Mazowsze na targach China Homelife Poland 2018 Inicjatywy międzynarodowe

Trwa VII edycja targów China Homelife Show i China Machinex w Nadarzynie. To największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej skupiające wystawców i dystrybutorów towarów chińskich. Gospodarzem imprezy jest Centrum Kongresowo-Wystawiennicze Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Mazowsze również prezentuje swój potencjał.

WIĘCEJ INFORMACJI

5.06.2018 Debata o przyszłości Europy Inicjatywy międzynarodowe

W Warszawie spotkali się politycy i samorządowcy europejscy zrzeszeni w ramach Europejskiej Partii Ludowej Komitetu Regionów. Dwudniowe obrady, z udziałem m.in. marszałka Adam Struzika, poświęcono głównie teraźniejszości i przyszłości Europy oraz polityce spójności po 2023 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

30.05.2018 Wzruszające spotkania z Polonią w Irkucku Inicjatywy międzynarodowe

Dzięki zachowaniu języka, wiary i kultury, po 123 latach niewoli, Polska znów stała się suwerenna. Uroczyste świętowanie odzyskania niepodległości w 100. rocznicę tego wydarzenia oraz obchody „Dnia Polonii i Polaków za granicą” były okazją do spotkań przedstawicieli Mazowsza ze środowiskiem polonijnym w Irkucku.

WIĘCEJ INFORMACJI

28.05.2018 15 lat projektów transgranicznych Inicjatywy międzynarodowe

Z okazji 15-lecia współpracy pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą w ramach funduszy Unii Europejskiej zorganizowano okolicznościowe koncerty pod wspólnym tytułem „Melodie pogranicza”. Na Mazowszu koncert odbył się w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Z uczestnikami koncertu spotkała się Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

WIĘCEJ INFORMACJI

07.05.2018 Spotkanie z Ambasadorem Azerbejdżanu Inicjatywy międzynarodowe

Hasan Hasanow, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocnik Republiki Azerbejdżanu spotkał się z marszałkiem Adamem Struzikiem w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

WIĘCEJ INFORMACJI

26.04.2018 Oficjalna wizyta Ambasadora Republiki Turcji Inicjatywy międzynarodowe

Z kurtuazyjną wizytą u Zdzisława Sipiery, Wojewody Mazowieckiego gościł Jego Ekscelencja Tahsin Tunç Üğdül, Ambasador Turcji w Polsce. To spotkanie towarzyszące 21. Polsko-Tureckim Dniom Przyjaźni.

WIĘCEJ INFORMACJI

01.03.2018 Pomoc dla Polaków ze Lwowa Inicjatywy międzynarodowe

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość podsumowało tegoroczną, 10 już edycję akcji "Paczka dla kombatanta", organizowaną przy współpracy ze szkołami z terenu całego Mazowsza. Dzięki ofiarności darczyńców udało się przekazać kombatantom ze Lwowa i Polakom z obwodu lwowskiego ponad 1000 paczek żywnościowych i rzeczowych oraz znaczną kwotę pieniędzy.

WIĘCEJ INFORMACJI

09.02.2018 Mazowsze na Fruit Logistica w Berlinie Inicjatywy międzynarodowe

Międzynarodowe Targi Owoców i Warzyw Fruit Logistica to najważniejsze wydarzenie promocyjno-handlowe dla branży owocowo-warzywnej w Europie, które na przestrzeni lat stało się miejscem spotkań producentów, importerów, eksporterów, hurtowników i detalistów. W tegorocznym przedsięwzięciu wzięło udział 2790 wystawców z 84 krajów.

WIĘCEJ INFORMACJI

26.02.2018 Wernisaż wystawy fotograficznej "Śnieżne Duchy" Inicjatywy międzynarodowe

Opowieść o pięciu wyprawach w Andy zorganizowanych w latach 2005 -2013 śladami polskich pionierskich ekspedycji górskich z lat 30. XX wieku, o magicznej więzi z "chłopakami" z tamtych lat i marzeniach, które się spełniają.

WIĘCEJ INFORMACJI

20.02.2018 W Kijowie na zaproszenie polskiej ambasady… Inicjatywy międzynarodowe

155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego mszczonowscy Strzelcy uczcili biorąc udział w uroczystościach zorganizowanych przez Ambasadę Polską w Kijowie. Odbyły się one na terenie Twierdzy Kijowskiej, w której znajduje się ekspozycja poświęcona wydarzeniom z 1863 roku, a także marmurowy krzyż i tablice upamiętniające bohaterskich powstańców więzionych w tym mrocznym miejscu. Jako ciekawostkę należy podać, że oprawę audiowizualną wspomnianej ekspozycji stanowi film z inscenizacji powstańczej, jaka miała miejsce w podmszczonowskim Osuchowie w 2013 roku. Autorem filmu jest FudexFilm..

WIĘCEJ INFORMACJI

10.02.2018 Paryskie klimaty Inicjatywy międzynarodowe

W połowie stycznia grupa młodzieży z mszczonowskiej Szkoły Podstawowej wzięła udział w niezwykłej wyprawie. Celem ich kilkudniowej wycieczki była stolica Francji – Paryż. Choć rozpoczęli ją prawie całodobowym przejazdem autokarem, to jednak nikt nie narzekał. Wszak na końcu drogi czekał magiczny Paryż ze wszystkimi swoimi atrakcjami.

WIĘCEJ INFORMACJI

09.02.2018 Kobyłka pomaga kombatantom i dzieciom z Kresów Wschodnich Inicjatywy międzynarodowe

W dniach od 1 do 8 marca zostanie przeprowadzona zbiórka wielkanocna dla kombatantów i dzieci z Kresów Wschodnich. Artykuły spożywcze i szkolne dla dzieci, książki oraz kartki świąteczne z życzeniami będzie można przekazywać w szkołach przedszkolach, bibliotece i Miejskim Ośrodku Kultury.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.02.2018 Mistrzostwa Polskiej Federacji Karate Inicjatywy międzynarodowe

Wszystkich kibiców sportowych wrażeń zapraszamy na Mistrzostwa Polskiej Federacji Karate 17 lutego do Zespołu Szkół nr 3 w Kobyłce. Na hali sportowej zostanie rozegrany Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy SHINKYOKUSHIN. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kobyłka.

WIĘCEJ INFORMACJI

02.02.2018 Eksperci ze Szwajcarii z wizytą w Józefowie Inicjatywy międzynarodowe

26 stycznia w siedzibie Hydrosfery odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy BUCHER – producenta jednej z najnowocześniejszych pras tłokowej, która będzie zainstalowana w józefowskiej oczyszczalni.

WIĘCEJ INFORMACJI

02.02.2018 Mazowsze dla Syrii Inicjatywy międzynarodowe

To nazwa akcji, która wspiera budowę szkoły w ogarniętej wojną Syrii. W Muzeum Sportu i Turystyki odbyła się konferencja prasowa poświęcona temu przedsięwzięciu. Uczestniczył w niej marszałek Adam Struzik.

WIĘCEJ INFORMACJI

26.14.2018 PROJEKT ERASMUS+ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W RĘBKOWIE Inicjatywy międzynarodowe

W Szkole Podstawowej w Rębkowie od października 2017r. realizowany jest projekt Erasmus+. Uczniowie i nauczyciele współpracując ze szkołami z Grecji, Włoch i Portugalii biorą udział w wielu działaniach projektowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

23.01.2018 IX Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Inicjatywy międzynarodowe

W niedzielę, 21 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Śmiarach odbył się IX Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek "KOLĘDNICZE SERCE POLSKIE". W tegorocznej edycji Festiwalu, którego organizatorem jak co roku był Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie, zaprezentowało się 9 zespołów i 5 solistów.

WIĘCEJ INFORMACJI